آموزشی

Responsive Image

دانشکده شیمی دارای 8 آزمایشگاه آموزشی شامل شیمی فیزیک، شیمی معدنی، شیمی عمومی، شیمی آلی و جداسازی، شیمی دستگاهی، آزمایشگاه شیمی صنعتی و همچنین اصول تصفیه آب و پساب‌های صنعتی است. فضای آزمایشگاهی دانشکده وسیع و بالغ بر 700 مترمربع و دارای وسایل آزمایش‌های عمومی و تخصصی مربوطه است. این آزمایشگاه‌ها با ترکیبی از مربیان، دانشجویان دکترای تخصصی و تکنسینها اداره می‌شوند. این مجموعه به تعداد تقربیی 400 دانشجوساعت، در هر ترم از دانشجویان دانشکده‌های مختلف شامل شیمی، زیست و فیزیک خدمات‌رسانی می‌کند.
مسئولیت سرپرستی آزمایشگاه‌های آموزشی دانشکده بر عهده آقای دکتر خواصی معاون آموزشی دانشکده است که آقای دکتر جعفری به عنوان مسئول هماهنگ کننده، ایشان را در این امر یاری می‌نمایند. هر آزمایشگاه سرپرست مربوط به خود را نیز دارد.
کلیه آزمایشگاه‌های دانشکده از سیستم یکپارچه جمع‌آوری و بازیافت / امحا پسماندهای شیمیایی استفاده می‌کنند.

slide3.jpg
این دانشکده با داشتن بیش از 25 آزمایشگاه تحقیقاتی و پژوهشی در راستای اجرای پروژه‌های تحقیقاتی – پژوهشی مشغول به کارند.
همچنین آزمایشگاه‌های خدماتی این دانشکده نیز آماده ارائه خدمات آنالیز به سایر موسسات و شرکت‌های تحقیقاتی دیگر می باشد. این دانشکده مجهز به وسایل و دستگاه‌های آنالیز متعددی است که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:


Single crystal diffractometer (STOE-IPDS II)

Single crystal diffractometer (STOE-IPDS 2T)

Powder diffractometer (STOE-STADV)

کروماتوگرافی گازی(GC) (Agilent ،Thermo )

طیف‌سنج فرابنفش - مرئی (Spectrometer UV-Vis) (Schimadzu, Analytik Jena)

(طیف‌سنج فرابنفش - مرئی جامد) (Diffuse Reflectance UV-Vis Spectrometer) (Schimadzu )

طیف‌سنج جذب اتمی Atomic Absorption Spectrometer(AAS)) (Schimadzu )

طیف‌سنج فلورسانس (Fluorescence Spectrometer) (PerkinElmer )

طیف‌سنج فروسرخ (FT-IR Spectrometer) (Bomem)

ماکروویو (Microwave) (Mileston)

دستگاه الکتروشیمی µ AutoLab III (Metrohm)

دستگاه آنالیز عنصری CHNS (Elementar )

دستگاه آنالیز حرارتی - گرماسنجی تفاضلی - طیف‌سنج جرمی (TGA- DTA-MS) (BAHR STA 503)

طیف‌سنج تشدید مغناطیسی هسته‌ای (NMR) (Bruker)

GC-FID (Varian)

HPLC-UV (Agilent)

دستگاه جذب اتمی ()

HPLC-RID (Shimadzu)

اسپکترومتر جرمی (MS) (Shimadzu)

FT-IR (Bruker)

UV-Vis (Thermo Electron CO)

دستگاه کوره گرافیتی ()

HPLC-PDA (Shimadzu)

مرکز تحقيقات، شناسايی و آناليز مواد شيميايی به‌عنوان یکی از آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده شیمی در سال 1361 تاسيس شده است. عمده فعالیت‌های این مرکز در راستای امور پژوهشی بوده و در رابطه با نياز‌های علمی، تحقيقاتی و فناوری کشور فعالیت می‌نمايد. فعاليت مرکز به منظور تامین نیازهای تحقیقاتی در دانشگاه و کمک به تحقيق و فناوری در صنعت در حال توسعه کشور می‌باشد که این مهم به کمک اساتید مجرب دانشکده شیمی و کارشناسان این مرکز محقق شده است. فعالیت مهم دیگر مرکز ارائه خدمات پژوهشی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های شیمی، فیزیک، زیست‌شناسی و سایر رشته‌های مرتبط می‌باشد. مدیریت این مرکز درحال حاضر بر‌عهده جناب آقای دکتر سعید نوجوان می‌باشد. از جمله تجهیزات و خدمات قابل ارائه در این مرکز عبارتست از:

تجهیزات:
کروماتوگرافی گازی (GC) (2 دستگاه) مجهز به دتکتور FID و TCD

 1. کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) (3 دستگاه) مجهز به دتکتورهای UV و PDA
 2. دستگاه جذب اتمی شعله و کوره گرافیتی (FAAS and GF-AAS) مجهز به تکنیک ها ی Cold vapor و Hydrid generation
 3. دستگاه  اسپکترومتر جرمی (MS) مجهز به آنالیزر Q
 4. دستگاه FT-IR (2 دستگاه) مجهز به سل ATR
 5. دستگاه UV-Vis
خدمات قابل ارائه:
 1. تعیین هویت نمونه های مجهول
 2. اندازه‌گیری ترکیبات آروماتیک در مواد نفتی
 3. اندازه‌گیری گام در نمونه‌های نفتی
 4. تعیین زنجیره کربنی در نمونه‌های نفتی
 5. اندازه‌گیری متانول، اتانول، متیل ترشیو بوتیل اتر در انواع مشتقات نفتی و سایر حلال‌ها
 6. اندازه‌گیری آب با روش کارل فیشر
 7. اندازه‌گیری اسید‌های آمینه در نمونه‌های مختلف
 8. اندازه‌گیری قندها در نمونه‌های مختلف
 9. تعیین آلاینده‌های نفتی در نمونه‌های محیطی
 10. اندازه‌گیری حلال‌های باقیمانده (Residual solvents) در ترکیبات دارویی بر اساس روش های فارماکوپه
 11. اندازه‌گیری خلوص (Assay) دارویی در API و محصول نهایی بر اساس روش‌های فارماکوپه
 12. اندازه‌گیری ناخالصی‌های (Related substances) دارویی بر اساس روش‌های فارماکوپه
 13. اندازه‌گیری بیش از 30 عنصر فلزی در نمونه‌های آب، خاک و کانی‌ها 
 14. ارائه روش‌های آنالیز معتبرسازی شده (Validated methods) با تکنیک‌های GC، HPLC، UV، FAA و GF-AA
 15. طیف‌گیری با تکنیک  FT-IR
 16. اندازه‌گیری و طیف‌گیری با تکنیک UV-Vis
 17. بررسی سینتیک واکنش‌های شیمیایی با تکنیک UV مجهز به فلو سل و تنظیم‌کننده دما
 18. اندازه‌گیری سختی آب
 19. اندازه‌گیری BOD و COD