آدرس: تهران، بزرگراه چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان رشیدالدین فضل‌الله، میدان شهید دکتر شهریاری (میدان دانشگاه)، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشكده شیمی

کد پستی: 11 94 96 83 19

تلفن: 29903268- 021

دورنگار: 22431671- 021

صندوق پستی دانشگاه: 4716-19839