صفحه اصلی
نحوه ورود به اتاقهای جلسات دفاع
  • 1291 بازدید

لطفا جهت ورود به اتاق های آنلاین دفاع دانشکده علوم شیمی و نفت مراحل زیر را انجام دهید.

جلسات دفاع در دانشکده علوم شیمی و نفت در بستر  Adobe connectانجام می شود در صورتی که این نرم افزار را بر روی سیستم کامپیوتر دارید مرحله 2 را دنبال کنید.

ولی در صورتی که این نرم افزار بر روی سیستم کامپیوتر شما نصب نیست  نرم افزار را نصب کنید و در ادامه مرحله 2 را انجام دهید.

- وارد سایت https://lmsplus.sbu.ac.ir شوید و از قسمت نرم افزارها یا دریافت نرم افزارها، Adobe Connect را دانلود و نصب کنید.

2 -برای ورود به تالار دفاع بر روی آدرسهای زیر کلیک نموده و یا لینک مربوطه را کپی و در نوار جستجوی اینترنتی ثبت کنید.

       http://194.225.24.96/defa-shimi-1

http://194.225.24.96/defa-shimi-2

 

 

افزودن نظرات