تاریخچه

گروه شیمی دانشکده علوم در سال تحصیلی 42-1341 فعالیت خود را با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رشته شیمی محض آغاز کرد. گروه شیمی دانشگاه شهید بهشتی با بیش از پنج دهه فعالیت مستمر و درخشان آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مختلف شیمی، در آذر ماه 1391 به دانشکده شیمی ارتقا یافت و ریاست آن بر‌عهده آقای دکتر محمدرضا نبید استاد شیمی پلیمر قرار گرفت و در سال 1395 نیز نام این دانشکده به دانشکده علوم شیمی و نفت تغییر یافت. همچنین از تابستان 1395 آقای دکتر سیدسعید سیدحسینی داورانی استاد شیمی تجزیه ریاست این دانشکده را بر‌عهده گرفتند.

دانشكده علوم شیمی و نفت دانشگاه شهيد بهشتی در حال حاضر دارای 3 گروه آموزشی شامل شيمی آلی و شیمی معدنی، شیمی فیزیک و شیمی تجزیه، شیمی پلیمر، نفت و مواد می‌باشد. این دانشکده سالانه از طریق کنکور سراسری در مقطع کارشناسی شیمی در دو گرایش شیمی کاربردی و شیمی محض، در مقطع کارشناسی‌ارشد در هشت گرایش شیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی معدنی، شیمی کاربردی، شیمی پلیمر، شیمی دارویی و کاتالیست در مقطع دکتری تخصصی نیز در پنج گرایش شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، شیمی معدنی و شیمی پلیمر دانشجو می‌پذیرد.