صفحه اصلی
ارایه اصل مدرک مقطع تحصیلی قبلی
  • 745 بازدید

به اطلاع دانشجویان عزیز در کلیه مقاطع تحصیلی می رساند، طبق دستورالعمل ثبت نامی سازمان سنجش آموزش کشور، ارایه اصل مدرک مقطع تحصیلی قبلی برای پذیرش و ثبت نام دانشجویان در مقطع جدید الزامی است.
لذا کلیه دانشجویانی که تاکنون، اصل مدرک تحصیلی مقطع قبلی خود را به این دانشگاه ارایه ننموده اند، حداکثر تا 10 روز قبل از شروع امتحانات نیمسال اول 1403 - 1402 ( 13 دی ماه 1402 ( ملزم به ارایه اصل مدرک تحصیلی مقطع قبلی خود به این دانشگاه می باشند، در غیر اینصورت مجاز به شرکت در امتحانات پایان نیمسال نبوده و ثبت نام ایشان در نیمسال مذکور حذف و مطابق مقررات اقدام خواهد شد.

دانلود فایل
افزودن نظرات