صفحه اصلی
انتخاب 6 عضو هیأت علمی دانشکده علوم شیمی و نفت در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان
  • 1262 بازدید

6 عضو هیأت علمی دانشکده علوم شیمی و نفت دانشگاه شهید بهشتی در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان در سال 2023 و 2 عضو هیأت علمی در فهرست دانشمندان دو درصد برتر 2023 بر اساس کل دوره فعالیت معرفی شدند.

براساس اعلام معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی؛ لیست دانشمندان جهان به عنوان دو درصد پر استناد جهان در سال 2023 براساس ارزیابی‌های انجام ‌شده در دانشگاه استنفورد بر مبنای شاخص‌های شناخته شده و اطلاعات مندرج در اسکوپوس معرفی شدند. این دانشمندان براساس میزان استناد به مقالات علمی معتبر منتشر شده تا پایان سال 2022 معرفی شده‌اند. این فهرست، عملکرد استنادی نویسندگان را از لحاظ نمره شاخص استنادی مرکب آنان در بازه زمانی 1960 تا 2022 در 22 حوزه موضوعی اصلی و 174 حوزه فرعی تحلیل کرده و بر این اساس نویسندگانی را که در زمره پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان قرار گرفته‌اند، به تفکیک در دو «فهرست 2 درصد دانشمندان پر استناد بر اساس عملکرد کل مدت خدمت» و «فهرست 2 درصد دانشمندان پر استناد بر اساس عملکرد آخرین سال (2022)» معرفی کرده است.

بر اساس این گزارش، از دانشکده علوم شیمی و نفت دکتر احمد شعبانی و دکتر ایوب بازگیر در فهرست 2 درصد دانشمندان پر استناد بر اساس عملکرد کل مدت خدمت و دکتر احمد شعبانی، دکتر سید سعید سید حسینی داورانی، دکتر محمدرضا نبید، دکتر رویا صدقی، دکتر مصطفی محمد پورامینی و دکتر حمیرا ابراهیم زاده معبود در فهرست 2 درصد دانشمندان پر استناد بر اساس عملکرد آخرین سال (2022) حضور دارند.

دانشکده علوم شیمی و نفت کسب این موفقیت ارزشمنــد را به این پژوهشگران بزرگوار تبریک گفته و آروزی موفقیت های روز افزون ایشان را دارد.

افزودن نظرات