صفحه اصلی
جدول زمان‌بندی مصاحبه دکتری سال 1402
  • 15434 بازدید

مصاحبه تمامی رشته‌ها و گرایش‌های شیمی (با آزمون و استعداد درخشان) مطابق با

جدول زمان‌بندی ذیل برگزار می‌گردد.

- گرایش شیمی آلی

- گرایش شیمی فیزیک

- گرایش شیمی معدنی

- گرایش شیمی تجزیه

- گرایش شیمی پلیمر

افزودن نظرات