صفحه اصلی
جذب پژوهشگر پسادکتری در زمینه شیمی آلی - فلزی از میان دانش آموختگان مقطع دکتری داخل یا خارج از کشور
  • 710 بازدید

دانشکده علوم شیمی و نفت دانشگاه شهید بهشتی از میان دانش آموختگان مقطع دکتری داخل یا خارج از کشور که علاقمند به گذراندن دوره‌های پسا دکتری در زمینه شیمی آلی- فلزی می‌باشند، پژوهشگر پسا دکتری می‌پذیرد.

از علاقمندان تقاضا می‌‌شود تا تاریخ 1402/8/15 نسبت به ارسال درخواست و CV خود به آدرس ایمیل m_golbon@sbu.ac.ir  اقدام نمایند.

افزودن نظرات