صفحه اصلی
زمان بندی مصاحبه دکتری 1403
  • 10552 بازدید

مصاحبه تمامی رشته‌ها و گرایش‌های شیمی (با آزمون و استعداد درخشان) مطابق با

جدول زمان‌بندی ذیل برگزار می‌گردد:

گرایش شیمی پلیمر

گرایش شیمی تجزیه

گرایش شیمی فیزیک

گرایش شیمی  معدنی

گرایش شیمی آلی

افزودن نظرات