صفحه اصلی
سامانه ثبت درخواست میهمان و انتقال وزارت علوم(سامانه سجاد)
  • 2027 بازدید

 با عنایت به اطلاعیه شماره 1  سازمان امور دانشجویان( پیوست) و در جهت اجرای سیاست‌های کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور تسـهیل هر چه بیشتر در فرآیند مهمانی، انتقال و انتقال توام با تغییر رشته دانشجویان مقطع کارشناسی به ویژه دانشـجویان دختر، رسيدگی و بررسی تقاضای مهمانی و انتقال، باید از طریق ســامانه سـجاد به نشـانی https://portal.saorg.ir از تاریخ 11/2/1400لغایت 10/03/1400 انجام شود ولی لازم است با دقت لازم مراتب ذیل را طی نمایند.

مراحل ثبت درخواست

اطلاعیه وزارت علوم

 

افزودن نظرات