صفحه اصلی
واحد نظام وظیفه دانشگاه شهید بهشتی
  • 537 بازدید

واحد نظام وظیفه دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه و اخبار دانشجویان از لحاظ نظام وظیفه از زمان ثبت نام تا زمان فارغ التحصیلی

https://t.me/sbunezamvazifeh

افزودن نظرات