صفحه اصلی
آزمون بسندگی زبان انگلیسی
  • 139 بازدید

نهمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی در روز چهارشنبه شانزدهم شهریور ماه 1401 (16/06/1401) ساعت 17 برگزار خواهد شد.

افزودن نظرات