صفحه اصلی
آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی
  • 458 بازدید

قابل توجه دانشجویان دوره دکتری برای اخذ مجوز امتحان ارزیابی جامع

         هفتمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی در روز دوشنبه بیست و نهم آذرماه 1400 (1400/9/29) برگزار خواهد شد.

افزودن نظرات