صفحه اصلی
انتشار کتاب «طیف‏ سنجی در ترکیبات معدنی» تألیف دکتر ناصر صفری و دکتر حمیدرضا خواصی
  • 1093 بازدید

کتاب «طیف‏ سنجی در ترکیبات معدنی» به تألیف دکتر ناصر صفری و دکتر حمیدرضا خواصی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم شیمی و نفت دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد.

فروش اینترنتی کتاب:www.iup.ac.ir

افزودن نظرات