صفحه اصلی
تلفنهای پاسخکویی به سوالات آموزشی دانشجویان
  • 560 بازدید

خانم کلانتری (مقطع کارشناسی) 2717

خانم سلطانی( تحصیلات تکمیلی) 2823

خانم نعمتی (برنامه ریزی آموزشی) 3256

ای میل دانشکده : chemistry.Faculty@sbu.ac.ir

ساعات پاسخگویی به سوالات دانشجویان : 10/30الی 12/30 می باشد.

 

افزودن نظرات