صفحه اصلی
ثبت نام طرح توانش
  • 776 بازدید

پیوند ثبت نام برای طرح "توانمندسازی دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی" (توانش)،  جهت دانشجویانی که در نیمسال سوم تحصیلی دوره کارشناسی هستند به شرح ذیل می باشد.

http://stc.sbu.ac.ir/tavanesh

افزودن نظرات