صفحه اصلی
حضور 4 استاد دانشگاه شهید بهشتی در فهرست یک درصد دانشمندان برتر جهان
  • 2194 بازدید

براساس اطلاعات پایگاه دانشگاه استنفورد، دکتر حمیدرضا خواصی، عضو هیات‌علمی دانشکده علوم شیمی و نفت؛ دکتر مصطفی زندیه، عضو هیات‌علمی دانشکده مدیریت و حسابداری؛ دکتر کیوان ناوی، عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر و دکتر سهرابعلی یوسفی، عضو هیات‌علمی دانشکده علوم‌ریاضی در فهرست یک درصد برتر سال 1399 قرار دارند.

 

دانشگاه استنفورد پایگاهی برای معرفی و ارائه اطلاعات بیش از ۱۰۰ هزار دانشمند برجسته جهان ایجاد و اطلاعات دانشمندان در ۲۲ حوزه علمی و ۱۷۶ زیر شاخه را در آن ارائه کرده است. این افراد بر اساس شاخص‌هایی چون تعداد مقاله چاپ شده، تعداد کار علمی انجام داده، میزان تاثیرگذاری و مقالات آنها در حوزه فعالیت و میزان ارجاعات به مقالات منتشر شده آنها انتخاب می‌شوند.

افزودن نظرات