صفحه اصلی
دوره دوم طرح توانش
  • 378 بازدید

به منظور ارتقاء توانمندی و اشتغال پذیری دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی "طرح توانش" از نیمسال اول 1401-1400 آغاز گردید. لذا مستدعی است دستور فرمایید اطلاعیه شروع دوره دوم طرح توانش (پیوست)، به اطلاع دانشجویان محترم دوره­های کارشناسی (چه در دوره اول شرکت کرده باشند چه شرکت نکرده باشند) رسانده شود.

      اجرای موفقیت آمیز این طرح میتواند زمینه مناسبی برای تکمیل و تقویت"یادگیری های فرابرنامه ای"  دانشجویان و بهبود و ارتقاء سطح دانش، نگرش و مهارت­های پایه کسب­وکار آنان را فراهم نماید. یقیناً تحقق این امر مستلزم حمایت و همکاری جنابعالی و مدیران محترم گروه­ها و کارشناسان محترم آن واحد می­باشد.

توفیق روزافزون جنابعالی و همکاران معزز را از درگاه قادر منان خواستارم.

پیوست

افزودن نظرات