صفحه اصلی
قابل توجه متقاضيان بدون آزمون دکتري 1401
  • 474 بازدید

قابل توجه متقاضيان بدون آزمون دکتري 1401

متقاضيان محترم پذيرش بدون آزمون دکتري 1401، طبق اطلاعيه مصاحبه دکتري 1401 در سايت دانشکده، ضروري است مدارک خود را حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 1401/3/18 به آموزش دانشکده تحويل و با ساير داوطلبان دکتري 1401 بر اساس جدول زمان­بندي مصاحبه خواهند شد.

افزودن نظرات