صفحه اصلی
قابل توجه متقاضیان بدون آزمون دکتری 1400
  • 766 بازدید

    متقاضیان محترم پذیرش بدون آزمون دکتری 1400 طبق اطلاعیه مصاحبه دکتری 1400 در سایت دانشکده،  مدارک خود را به ایمیل مدیر گروه مربوطه ارسال و با سایر داوطلبان دکتری 1400 بر اساس جدول زمان بندی مصاحبه خواهند شد.

*جهت هماهنگی برگزاری مصاحبه با متقاضیان محترم تماس تلفنی خواهد شد.*

افزودن نظرات