صفحه اصلی
نحوه برگزاری و آزمون آزمایشگاه تجزیه 3
  • 906 بازدید

اطلاعیه برگزاری آزمایشگاه شیمی تجزیه3

  • فیلم آزمایشهای دروس آزمایشگاه از طریق فضای مجازی قابل مشاهده بوده که توسط انجمن شیمی اطلاع رسانی خواهد شد.
  • هر دانشجو از بین آزمایشهای انجام شده، تا قبل از تاریخ امتحان،  برای 2 آزمایش گزارش تهیه و از طریق واتساپ ارسال نماید.(09123576406 خانم دکتر نصیری اقدم)
  • امتحان آزمایشگاه در تاریخ 1400/4/27 ساعت 10 صبح در سامانه lms3.sbu.ac.ir برگزار می گردد.
افزودن نظرات