صفحه اصلی
نظرسنجی دانشجویان از کیفیت برگزاری کلاسها
  • 657 بازدید

مهلت انجام نظرسنجی از پنجشنبه 5/3/1401 لغایت پنجشنبه 19/3/1401 (غیرقابل تمدید) است.

مشاهده نمرات ترم جاری و انتخاب واحد ترم بعد دانشجویان منوط به تکمیل فرم نظرسنجی دروس ترم جاری است.

اطلاعیه نظرسنجی

افزودن نظرات