قطب کاتالیست

کاتالیست‌ها مواد مهمی هستند که در غیاب آنها بسیاری از صنایع بویژه صنایع شیمیایی (شامل نفت، گاز و پتروشیمی) و دارویی امکان پیشرفت ندارند. این ترکیبات با افزایش سرعت و انتخابگری در واکنش‌های گوناگون باعث ارتقاء ارزش اقتصادی و تجاری محصولات می‌گردند.
دانشگاه شهید بهشتی با وجود متخصصین مجرب و امکانات سخت‌افزاری مناسب بر اساس نامه شماره 7050/6 مورخ 84/5/11 به‌عنوان قطب کاتالیست در ایران شناخته شده است که اهداف از پیش تعیین شده برای قطب‌های علمی را دنبال می‌کند. در راستای نیل به این اهداف اعضاء قطب اقدام به تدوین برنامه بلند‌مدت و کوتاه‌مدت نموده است. در این برنامه علاوه بر معرفی چشم‌انداز، ماموریت و اهداف کلان، به ارائه راهبرد و برنامه‌های علمی و عملی کوتاه‌مدت و نتایج حاصل از آنها با توجه به پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل موجود معرفی شده است.