رئیس دانشکده

​دکتر سید‌سعید سید‌حسینی داورانی
رئیس دانشکده علوم شیمی و نفت
29903103
ss-hosseiny [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب سایت
پیام رئیس دانشکده: