اعضای هیات‌علمی سابق

ردیف نام و نام‌خانوادگی رتبه و گرایش سال استخدام سال بازنشستگی
1 اکبر باقری استاد شیمی تجزیه 1354 1394
2 جعفر تبریزی استادیار - 1381
3 ارسطو خدایی جوپاری استاد شیمی معدنی - 1382
4 محمد صادق خواجوی دانشیار شیمی آلی 1375 1388
5 فرزاد دیهیمی استاد شیمی فیزیک - -
6 فریدون رزم آرا استاد شیمی آلی - 1385
7 عبدالحسین روستاییان استاد شیمی آلی - 1374
8 کریم زارع استاد شیمی فیزیک 1364 1388
9 میر عبدالله سیدسجادی استاد شیمی معدنی - 1381
10 جواد عزیزیان استاد شیمی آلی - 1385
11 مجتبی قدیری استاد شیمی تجزیه - 1382​
12 فرخ قریب استاد شیمی فیزیک 1375 1393
13 محسن قلم‌کار استاد شیمی آلی - -
14 احمد کیان‌پور استاد شیمی - 1385
15 احمد لاله استاد شیمی آلی 1361 1391
16 ناهید مشکوری نجفی استاد شیمی تجزیه 1354 1389
17 علی معصومی استاد شیمی تجزیه - -
18 رضوانه ملکی مقدم استادیار شیمی آلی - 1387

مربیان بازنشسته:

ردیف نام و نام‌خانوادگی رتبه و گرایش سال استخدام سال بازنشستگی
1 شیرین اردبیلی مربی - 1383
2 طیبه بی‌نیاز مربی 1359 1390
3 الهه تاج‌بخش مربی - 1383
4 صدیقه دلخواه مربی - 1386
5 افسانه شریفی‌حسینی مربی 1358 1388
6 ژیلا فضلعلی‌زاده مربی - 1379
7 زهرا کندی مربی 1367 1391
8 شهین کوثری امین مربی - 1385
9 محمدکریم محبوبیان مربی - 1381
10 طیبه مرعشی مربی - 1385
11 سهیلا بخت‌منطقی مربی - 1381
12 ثریا ناصری مربی - 1379
13 آفاق نظرعلی‌پور مربی - 1385