مرکز تحقیقات و شناسایی و آنالیز مواد

مرکز تحقيقات، شناسايی و آناليز مواد شيميايی به‌عنوان یکی از آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده شیمی در سال 1361 تاسيس شده است. عمده فعالیت‌های این مرکز در راستای امور پژوهشی بوده و در رابطه با نياز‌های علمی، تحقيقاتی و فناوری کشور فعالیت می‌نمايد. فعاليت مرکز به منظور تامین نیازهای تحقیقاتی در دانشگاه و کمک به تحقيق و فناوری در صنعت در حال توسعه کشور می‌باشد که این مهم به کمک استادان مجرب دانشکده شیمی و کارشناسان این مرکز محقق شده است. فعالیت مهم دیگر مرکز ارائه خدمات پژوهشی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های شیمی، فیزیک، زیست‌شناسی و سایر رشته‌های مرتبط می‌باشد. مدیریت این مرکز درحال حاضر بر‌عهده جناب آقای دکتر سعید نوجوان می‌باشد. از جمله تجهیزات و خدمات قابل ارائه در این مرکز عبارتست از:
تجهیزات:
کروماتوگرافی گازی (GC) (2 دستگاه) مجهز به دتکتور FID و TCD
 • 1‌- کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) (3 دستگاه) مجهز به دتکتورهای UV و PDA

 • 2‌- دستگاه جذب اتمی شعله و کوره گرافیتی (FAAS and GF-AAS) مجهز به تکنیک‌های Cold vapor و Hydrid generation

 • 3‌- دستگاه اسپکترومتر جرمی (MS) مجهز به آنالیزر Q

 • 4‌- دستگاه FT-IR (2 دستگاه) مجهز به سل ATR

 • 5‌- دستگاه UV-Vis

خدمات قابل ارائه:
 • 1‌- تعیین هویت نمونه‌های مجهول

 • 2‌- اندازه‌گیری ترکیبات آروماتیک در مواد نفتی

 • 3‌- اندازه‌گیری گام در نمونه‌های نفتی

 • 4‌- تعیین زنجیره کربنی در نمونه‌های نفتی

 • 5‌- اندازه‌گیری متانول، اتانول، متیل ترشیو بوتیل اتر در انواع مشتقات نفتی و سایر حلال‌ها

 • 6‌- اندازه‌گیری آب با روش کارل فیشر

 • 7‌- اندازه‌گیری اسید‌های آمینه در نمونه‌های مختلف

 • 8‌- اندازه‌گیری قندها در نمونه‌های مختلف

 • 9‌- تعیین آلاینده‌های نفتی در نمونه‌های محیطی

 • 10‌- اندازه‌گیری حلال‌های باقیمانده (Residual solvents) در ترکیبات دارویی بر اساس روش های فارماکوپه

 • 11‌- اندازه‌گیری خلوص (Assay) دارویی در API و محصول نهایی بر اساس روش‌های فارماکوپه

 • 12‌- اندازه‌گیری ناخالصی‌های (Related substances) دارویی بر اساس روش‌های فارماکوپه

 • 13‌- اندازه‌گیری بیش از 30 عنصر فلزی در نمونه‌های آب، خاک و کانی‌ها

 • 14‌- ارائه روش‌های آنالیز معتبرسازی شده (Validated methods) با تکنیک‌های GC، HPLC، UV، FAA و GF-AA

 • 15‌- طیف‌گیری با تکنیک FT-IR

 • 16‌- اندازه‌گیری و طیف‌گیری با تکنیک UV-Vis

 • 17‌- بررسی سینتیک واکنش‌های شیمیایی با تکنیک UV مجهز به فلوسل و تنظیم‌کننده دما

 • 18‌- اندازه‌گیری سختی آب

 • 19‌- اندازه‌گیری BOD و COD

پیوندها:
آزمایشگاه‌ها