برنده‌های جایزه علامه طباطبایی

آقای دکتر احمد شعبانی
عضو هیات‌علمی دانشکده علوم شیمی و نفت
برنده جایزه علاه طباطبایی
سال 1390​
پیوندها:
افتخارها و دستاوردها