برنامه پژوهشی کوتاه‌مدت دوره دوم

پژوهش:
  • 1- با هدف کاربردی کردن تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای انجام شده و با پشتیبانی مالی دانشگاه شهید بهشتی و سایر سازمان‌ها این قطب در نظر دارد اقدام به نوسازی تجهیزات تحقیقاتی خود نماید که می‌توان به برنامه‌ریزی برای خرید و راه‌اندازی دستگاه‌های اندازه‌گیری مساحت سطح BET ،میکروسکوپ الکترونی SEMو کاتاتست اشاره نمود

  • 2- برای دوره دوم فعالیت این قطب چاپ 200 عنوان مقاله بین‌المللی و 100 مقاله در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی پیش‌بینی شده است

  • 3- قطعاً اولویت اول کشور با توجه به منابع موجود، تحقیق در ارتباط با ایجاد ارزش افزوده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از طریق واکنش‌های کاتالیستی است. بنابراین یکی از حوزه‌های اصلی فعالیت این قطب، پژوهش در زمینه هیدروکربن‌هاست و این قطب در نظر دارد مقدمات ایجاد مرکز تحقیقات هیدروکربن را در این دوره فراهم آورد

  • 4- ایجاد ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای فعال در زمینه کاتالیست به منظور رفع نیازهای علمی آن سازمان و هم افزائی برای استفاده بهینه از امکانات موجود

  • 5- ایجاد دانش فنی تولید یکی دیگر از کاتالیست‌های مورد نیاز کشور و تولید آن در مقیاس پایلوت با سرمایه‌گذاری مشترک معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی و سازمان مصرف‌کننده محصولات مذکور

آموزش و ترویج:
قطب‌های علمی علاوه بر انجام فعالیت‌های پژوهشی با کیفیت ممتاز، می‌بایست نسبت به تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه فعالیت خود و همچنین اقدامات ترویجی برای آشنایی سایرین با موضوع قطب و هم‌افزایی نیروی‌های موجود مبادرت ورزند. بنابراین در حوزه آموزش و ترویج، فعالیت‌های این قطب در دوره جدید به شرح ذیل می‌باشد:
  • 1- BET، میکروسکوپ الکترونی SEMو کاتاتست اشاره نمود

  • 2- برگزاری دومین کنفرانس بین‌المللی کاتالیست

  • 3- برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی مرتبط با کاتالیست

در جهت اهداف فوق دو طرح ملی برای تولید نیمه‌صنعتی کاتالیست‌های موردنیاز صنعت نفت ارائه شده است. از جمله طرح تولید نیمه‌صنعتی و ایجاد دانش فنی کاتالیست FCC می‌باشد. این کاتالیست از پرمصرف‌ترین کاتالیست‌های مورد مصرف در صنایع پتروشیمی و پالایشگاه می‌باشد و مستقیماً در تولید بنزین نقش دارد. تحریم این کاتالیست می‌تواند پالایشگاه‌های بنزین در کشور را با مخاطره مواجه سازد. این قطب برنامه‌ریزی برای داخلی کردن تولید این کاتالیست را از هم اکنون آغاز کرده است و امیدوار است با توجه به تجربه مثبتی که در زمینه تولید کاتالیست مراکز ارائه داده است از حمایت لازم برای به ثمر رساندن این تلاش برخوردار شود.
همچنین برای گسترش فعالیت‌های علمی قطب به تحقیقاتی که جنبه کاربردی داشته باشد و نیاز کشور را برطرف سازد در برنامه جدید قطب کاتالیست از دکتری مهندسی شیمی در مجموعه خود استفاده می‌کند و امیدوار است بتواند منشا مفیدی برای خودکفایی کاتالیست در ایران گردد. اهم دیدگاه‌های کلان این قطب نیز در برنامه بلندمدت قطب در دسترس است.
پیوندها:
قطب کاتالیست
رسالت قطب کاتالیست
اهداف کلان
کاتالیست‌های استراتژیک